Založenie súboru Folklórny súbor Mostár vznikal v prajnej atmosfére „hnutia za renesanciu folklóru“ v povojnovom euforickom období v kraji, kde žili autentickí interpreti ľudového tanca a spevu, v kraji, kde spievanie a tanec ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia tvorili  pevnú súčasť sviatkov a obradov. Jeho založenie sa spája s dátumomviac

DFS Malý Vtáčnik bol založený v roku 1977 jej terajšou vedúcou Eliškou Hrbíkovou. Súbor pracuje pri Centre voľného Času Spektrum v Prievidzi. Po prvých rokoch hľadania sa súbor zameral na zbieranie a spracovávanie materiálu z Hornej Nitry, čo sa ukázalo ako správna cesta. Prvá choreografia z regiónu „Kordovníci z Čavoja“ otvorilaviac

Folklórny súbor Čarnica je najstarším folklórnym súborom v Košiciach. Vznikol na jeseň v roku 1957 spojením už existujúceho dievčenského tanečného krúžku Vienok a skupiny chlapcov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Košiciach. Súbor začal pôsobiť pod názvom Folklórny mládežnícky súbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže v Košiciach. Začali vznikaťviac

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956 ako Súbor piesní a tancov pri Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, z podnetu zakladateľov Viktora Sidora a Ivana Pašku. Prirodzený začiatok cesty súboru v roku 1954 možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. V prirodzenej väzbeviac

FS Liptov vznikol v roku 1946 ako národopisná skupina ružomberských Severoslovenských celulózok a papierní. Za 75 rokov existencie súboru sa o jeho fungovanie zaslúžil celý rad významných osobností, ako folklorista PhDr. Kliment Ondrejka Csc., dlhoročný šéfchoreograf SĽUK-u Juraj Kubánka, speváčka ľudových piesní Anna Hulejová s manželom, hudobníci Alexander Móži, či Svetozár Stračina.viac

Folklórny súbor Partizán bol založený v roku 1958 skupinou mladých nadšencov a obdivovateľov ľudového umenia, ktorí sa rozhodli mať spoločné záujmy a zachovať tradície predkov. Pomenovanie súboru, ktoré sa mu dostalo pri jeho prvej prezentácii, zvýrazňuje spojenie tradícií minulosti s históriou Slovenského národného povstania, v blízkosti centra, ktorého súbor pôsobí. Zameriavaviac

Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Spočiatku to bola len neveľká spevácka skupina, ktorá absolvovala svoje prvé úspešné vystúpenie 1. mája 1953 v Dubnici nad Váhom. Postupne sa začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku a do súčasnej podoby sa súbor sformoval v roku 1967. FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi rýchloviac

Súbor založil v roku 1971 spisovateľ a osvetový pracovník Milan Húževka (+2017) so svojimi priateľmi pod DK ROH v Púchove. Dvadsať rokov bola vedúcou a choreografkou Eva Kukučková (1985-2006). V rokoch 2006-2012 bola jeho umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Žaneta Littová. Od roku 2012 do r. 2018 viedol ako vedúciviac

Folklórny súbor Lipka Pardubice si kladie za cieľ uchovávať a obnovovať ľudové tradície a zvyky, súčasne sa ale snaží prezentovať folklór tak, aby bol prístupný a pútavý pre široké publikum. Repertoár súboru tak tvoria ako východočeské tance vo svojej základnej podobe, tak aj štylizované a scénické pásma. Autormi choreografií, vviac

Folklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v r. 1949. Vedú ho pedagógovia Gymnázia Ľ. Štúra a jeho členovia sú študenti stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase. Folklórny súbor Trenčan patríviac