Folklórny súbor LIPKA Pardubice

Folklórny súbor Lipka Pardubice si kladie za cieľ uchovávať a obnovovať ľudové tradície a zvyky, súčasne sa ale snaží prezentovať folklór tak, aby bol prístupný a pútavý pre široké publikum. Repertoár súboru tak tvoria ako východočeské tance vo svojej základnej podobe, tak aj štylizované a scénické pásma.

Autormi choreografií, v ktorých sú často použité vtip, nadľahčenie aj pre folklór netradičné prvky, sú spravidla samotní členovia súboru, čím si Lipka vybudovala vlastný štýl. Výraznú a neoddeliteľnou súčasťou súboru je aj ľudová muzika, ktorej osobité spracovanie folklórneho materiálu vhodne dokresľuje a mnohokrát vystupuje zo svojej sprievodnej role a do diania na javisku sa aktívne zapája.

Folklórny súbor Lipka bol založený v roku 2007 bývalými členmi pardubických detských folklórnych súborov, svojou činnosťou však nadväzuje na bohatú históriu a odkaz Súboru piesní a tancov Lipka, ktorý fungoval v Pardubiciach od roku 1981 ako vôbec prvý folklórny súbor v regióne a formoval folklórnu scénu nielen v Pardubiciach.

Lipka absolvuje každoročne približne dve desiatky verejných vystúpení, vrátane tradičného Výročného koncertu, na ktorom pravidelne v premiére predstavuje novo spracované ľudové piesne a tance. Okrem domácich festivalov sa súbor v posledných rokoch predstavil aj v zahraničí, napr. Rusku, Paname, Mexiku, Turecku a Španielsku.