Detský folklórny súbor MALÝ VTÁČNIK

DFS Malý Vtáčnik bol založený v roku 1977 jej terajšou vedúcou Eliškou Hrbíkovou. Súbor pracuje pri Centre voľného Času Spektrum v Prievidzi. Po prvých rokoch hľadania sa súbor zameral na zbieranie a spracovávanie materiálu z Hornej Nitry, čo sa ukázalo ako správna cesta. Prvá choreografia z regiónu „Kordovníci z Čavoja“ otvorila v roku 1985 súboru cestu až na celoslovenskú súťaž do Prešova.

Od tohto roku sa kolektív dotancoval na najvyššiu súťaž pravidelne a získal tu i niekoľko hlavných cien a laureáta festivalu. Vďaka týmto úspechom sa súbor dostáva na festivaly ako sú Východná, Detva, Likavka, Dulovce, Hrušov, Červeník, Veľká Lehota, Myjava, Zvolen … . Úspešne sa predstavil i na zahraničných festivaloch v Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Kanade, v Česku a vo Francúzsku.

V súbore pracuje vyše 100 detí od 8 do 16 rokov, v muzike i mládežníci. Kolektív svojím novým pohľadom na detské scénické spracovanie ľudového tanca, hier, povestí a zvykoslovia ovplyvnil prácu mnohých súborov na Slovensku. Spontánnosť, vtipnosť a dynamika sú hlavnými znakmi súboru. Získava si nimi diváka ktorejkoľvek vekovej kategórie. Z repertoáru súboru: „Prievidzský jarmok“, „Čarovanie na Ondreja“, „Na Konope“, „Keď už Ďuro na svet prišiel“, „Regrútska rozlúčka“, „Kubo velí“, „Morena, budeš moja dobrá žena?“, „Strážcovia úrody“, „Zbojníci“, „Škobrdajky“, „Oliva“, „Vynášanie Moreny“, „Vianoce“, „O svaďbe po svaďbe“, „Ťurci idú!“, „Amerikán“, „Jurko Jánošík“. Pri príležitosti 25. výročia v roku 2002 súbor premiéroval detský ľudový muzikál „O statočnom Ďurkovi a princeznej Terezke“.

Toto náročné dielko je medzi detskými kolektívmi určite raritou na Slovensku. V ďalších rokoch pribudli choreografie „Kosci”, „Vo mľine na kľine” a „Bubáča”, s ktorými sa súbor úspešne prezentoval na festivaloch detských folklórnych skupín v Likavke. 22. decembra 2009 detský folklórny súbor Malý Vtáčnik v závere svojho vianočného koncertu krstil svoje prvé CD – „Koledy”. Nájdete na ňom skoro všetky známe, tradičné vianočné koledy v podaní spevákov Malého Vtáčnika a detskej ľudovej muziky Malého Vtáčnika. Súbor dosiahol už všetky dostupné umelecké méty. Udržať jeho úroveň a ďalej tvorivo rozvíjať je pre budúcnosť tohto kolektívu tá najťažšia úloha.

Súbor má okrem tanečnej zložky aj ľudovú hudbu, ktorú od jej založenia viedol Danko Kubizna, od roku 2003 Janko Strmenský. Pri úpravách s ním spolupracuje Peter Hrbík. Hlasová pedagogička Magdaléna Vaňová dopĺňa vedenie súboru. V roku 2000 získala ľudová hudba 2. miesto na Myjave – Cenu Samka Dudíka, v roku 2004 získala laureáta na Celoslovenskej súťaži detských ľudových hudieb v Považskej Bystrici a v roku 2012 získala zlaté pásmo na Celoštátnej súťaži detských ľudových hudieb v Habovke. Primášom hudby je Erik Kadlíček. Od roku 2004 vstúpila ľudová hudba pod vedením Janka Strmenského do spolupráce so ZUŠ Bojnice, nakoľko vedúci muziky pracuje v ZUŠ Bojnice ako učiteľ v hre na husliach.