Folklórny súbor VRŠATEC

Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Spočiatku to bola len neveľká spevácka skupina, ktorá absolvovala svoje prvé úspešné vystúpenie 1. mája 1953 v Dubnici nad Váhom. Postupne sa začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku a do súčasnej podoby sa súbor sformoval v roku 1967. FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi rýchlo zaradil medzi najlepšie amatérske folklórne súbory na Slovensku.

Doteraz absolvoval viac ako 2000 úspešných vystúpení doma i v zahraničí. Svoj program prezentoval skoro
vo všetkých štátoch Európy a vystupoval aj v mnohých štátoch Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde bola vysoko hodnotená umelecká úroveň a atraktívnosť jeho vystúpení. Základom repertoáru súboru sú tanečné, hudobné
a spevácke čísla z rôznych oblastí Slovenska. Počas svojej existencie súbor získal množstvo úspechov a ocenení
v súťažných prehliadkach a na festivaloch.

Folklórny súbor Vršatec pod vedením M. Senku dosiahol najväčšie úspechy vo svojej histórii. Repertoár súboru vzrástol až na 63 programových čísel. Medzi nimi boli nielen čísla zo slovenského folklóru, ale aj niekoľko vstupov z folklóru iných národov. Vplyvom tvorby pána Senku sa do repertoáru súboru dostali optimistické, dejové a žartovné čísla, ktoré charakterizovali a stále charakterizujú program Vršatca. Tento úderný a perfektne prevedený program žal vavríny všade tam, kam súbor zavítal. Víťazné a laureátske ocenenia na Slovensku, ale i v zahraničí vrcholia v r. 1971 získaním “Hlavnej ceny” na celoštátnom (československom) festivale v Poprade a v r. 1974 udelením najvyššieho odborárskeho vyznamenania “Ceny Antonína Zápotockého”.

Z množstva ocenení uvedieme aspoň tie najvýznamnejšie:

1. cena za programový blok v súťaži vo Východnej (1968)

Laureátska bronzová reťaz z festivalu v Dijone (1970)

Najlepší amatérsky súbor na festivale v Tunise (1971)

Zlatá plaketa z festivalu v Burgase (1978)

Zaslúžilý kolektív ZUČ – vyznamenanie MK SSR (1982)

VRŠATEC má vo svojom repertoári tanečné, hudobné a spevácke programové čísla takmer zo všetkých regiónov Slovenska. Sú tu zastúpené regióny Trenčín, Myjava, Tekov, Terchová, Podpoľanie, Hron, Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín….Preto sú programy FS VRŠATEC zaujímavé svojou pestrosťou a rôznorodosťou nielen tanečných choreografií a hudobných prevedení, ale aj krojových odlišností jednotlivých regiónov.

FS VRŠATEC môže pre Vás pripraviť rôzne variácie programov v dĺžke 15-100 minút, od komorných (s menším počtom tanečných párov) až po celovečerné (8-12 tanečných párov).