Folklórny súbor ČARNICA

Folklórny súbor Čarnica je najstarším folklórnym súborom v Košiciach. Vznikol na jeseň v roku 1957 spojením už existujúceho dievčenského tanečného krúžku Vienok a skupiny chlapcov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Košiciach. Súbor začal pôsobiť pod názvom Folklórny mládežnícky súbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže v Košiciach. Začali vznikať prvé choreografie, prichádzali prvé vystúpenia a aj prvé úspechy a ocenenia. V roku 1958 už súbor vystupuje pod novým názvom folklórny súbor Čarnica.

Na košickej kultúrnej scéne pôsobí Čarnica nepretržite už 60 rokov a za túto dobu sa v ňom vystriedalo množstvo nadšených tanečníkov, tanečníčok, spevákov, speváčiek, muzikantov a muzikantiek. Spoločným znakom všetkých bola a je láska k ľudovej piesni, hudbe a tancu.

Súbor sa zameriava na javiskové spracovanie ľudových tradícií predovšetkým z východného Slovenska. Vo svojom repertoári má tance a spevy z oblastí Spiša, Abova, Gemera, Zemplína, Šariša, či z Goralskej oblasti.

Od roku 1991 pracuje súbor ako Občianske združenie Folklórny súbor Čarnica. Základnými cieľmi Združenia sú zachovávanie kultúrnych hodnôt a propagácia slovenského folklóru medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí. Aj keď hlavnou činnosťou súboru je nachádzať, uchovávať a ďalej šíriť to, čo sa kedysi zrodilo v srdciach našich prastarých otcov a materí, výchova a vzťah mladých ľudí k národu, k jeho tradíciám a k hrdosti na rodný kraj je neoddeliteľnou súčasťou činnosti Združenia.

V Občianskom združení FS Čarnica pôsobí okrem samotného súboru Čarnica aj detský folklórny súbor Čarnička, v ktorom pod vedením skúsených bývalých členiek FS Čarnica účinkuje približne 45 detí vo veku od 6 do 14 rokov. V rámci Združenia funguje aj Detská tanečná škola Čarnulienka, v ktorej sa deti od 5 rokov učia základom ľudového tanca, spoznávajú ľudové piesne, zvyky, či riekanky. Každý rok sa v Čarnulienke vystrieda okolo 80 detí.

FS Čarnica sa aktívne podieľa na kultúrnom dianí v Košiciach, je pravidelným účastníkom regionálnych folklórnych festivalov a slávností. Počas svojej existencie reprezentovala Čarnica slovenský folklór aj na 80 zahraničných zájazdoch v 23 krajinách Európy a Ázie. Za dôstojnú reprezentáciu Slovenska a propagáciu folklórneho bohatstva východoslovenského regiónu získala množstvo uznaní a ocenení.