Folklórny súbor ZOBOR

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956 ako Súbor piesní a tancov pri Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, z podnetu zakladateľov Viktora Sidora a Ivana Pašku. Prirodzený začiatok cesty súboru v roku 1954 možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. V prirodzenej väzbe k dedinským tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro.​

Prvé predstavenie sa uskutočnilo 16.mája 1956 na scéne Nitrianskeho krajového divadla.

Folklórny súbor ZOBOR tvorí v súčasnosti tanečná, spevácka a hudobná zložka. Jeho členmi sú prevažne študenti a absolventi oboch nitrianskych univerzít. Zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá zároveň súboru poskytuje materiálnu a ideovú záštitu. Súbor v ostatných dekádach spolupracoval s poprednými osobnosťami slovenskej umeleckej tvorby: Pavol Bútora, Emil Bartko, Ján Blaho, Ervín Varga, Danuša Moravčíková, Martin a Tatiana Urbanovci, Bartolomej Urbanec, Marian Járek, Ladislav Kyšeľak, Štefan Molota a iní.

Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej a požitavskej oblasti. Napriek snahe byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska.

TELGÁRTSKE TANCE

Suita tancov inšpirovaná hudobným a tanečným bohatstvom od prameňa Hrona. Viachlasný horehronský spev a dynamický tanec bohatý na rytmické motívy patrí medzi klenoty slovenského folklóru.​

Choreografia Martin a Tatiana Urbanovci, hudobné spracovanie Štefan Molota.

POLÚVSKIE KRÚTENIA

Tanečná zábava v pravnianskej doline. Cez prestávky medzi kolami dievčatá spievali stojac v kruhu, alebo tancovali „Do kolesa“. V párovom prevedení to bol tanec “Na chytro”, v ktorom sa vyskytovalo krútenie sa tancujúcich v páre, voľné cifrovanie a odpočinkové motívy.​

Choreografia Ľubica Mešková, hudobné spracovanie Štefan Molota, vokálna spolupráca a výber piesní Margita Jágerová.

PALICOVÝ TANEC

Palicový z Tekova je sólový a reťazový tanec s rekvizitou, ktorého historické korene siahajú medzi najstaršie tance u nás. Tradičným hudobným sprievodom bola hra na gajdy, ktorú muzikanti napodobňujú na sláčikových nástrojoch.​

Choreografia Ervín Varga, hudobné spracovanie Marian Járek.

POVEDZ ŽE MI, ĎOUČA

Choreografické spracovanie tancov čardáš a koleso z gemerskej obce Rejdová. Štylizačný posun pohybového materiálu korešponduje s predlohou, zohľadňujúc požiadavky kladené na scénické formy spracovania tradičnej kultúry.​

Choreografia Stanislav Marišler, hudobné spracovanie Štefan Molota.

Folklórny súbor ZOBOR realizoval od svojho vzniku tisíce predstavení v Európe, Ázii a Severnej Amerike a je laureátom mnohých medzinárodných aj domácich súťaží a prehliadok. Prezentoval sa na svetových výstavách EXPO 1998 a 2000. Spomedzi našich ocenení vyberáme:

  • Laureát Medzinárodného folklórneho festivalu Akademická Nitra, 2002
  • Medaila Daniela Gabriela Licharda za záslužnú odbornú prácu, NOC, 2006
  • Laureát Medzinárodného folklórneho festivalu Akademický Zvolen, 2009
  • II. miesto a Strieborná Ciupaga na Medzinárodnom festivale folklóru v Zakopanom (PL), 2017
Folklórny súbor Zobor má 60-tku: Výročie oslávili na domácej pôde
60. výročie založenia folklórneho súboru Zobor | moja Nitra
Folklórny súbor ZOBOR | Slovensko