Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956 ako Súbor piesní a tancov pri Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, z podnetu zakladateľov Viktora Sidora a Ivana Pašku. Prirodzený začiatok cesty súboru v roku 1954 možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. V prirodzenej väzbeviac

FS Liptov vznikol v roku 1946 ako národopisná skupina ružomberských Severoslovenských celulózok a papierní. Za 75 rokov existencie súboru sa o jeho fungovanie zaslúžil celý rad významných osobností, ako folklorista PhDr. Kliment Ondrejka Csc., dlhoročný šéfchoreograf SĽUK-u Juraj Kubánka, speváčka ľudových piesní Anna Hulejová s manželom, hudobníci Alexander Móži, či Svetozár Stračina.viac

Naša láska k spevu – folklóru je stála. Kto k nej len trochu privoňal nemôže prestať. Takí sme aj my – chlapi z mužskej speváckej skupiny (MSS) Košicki špivaci. Mnohí z nás v mladosti účinkovali v rôznych folklórnych zoskupeniach. Potom sme na čas prestali, starali sa o rodinu, kariéru, …viac

Folklórny súbor Partizán bol založený v roku 1958 skupinou mladých nadšencov a obdivovateľov ľudového umenia, ktorí sa rozhodli mať spoločné záujmy a zachovať tradície predkov. Pomenovanie súboru, ktoré sa mu dostalo pri jeho prvej prezentácii, zvýrazňuje spojenie tradícií minulosti s históriou Slovenského národného povstania, v blízkosti centra, ktorého súbor pôsobí. Zameriavaviac

Hrnčiarstvo je výroba keramiky (nádob a predmetov) z pálenej hliny, pôvodne modelovaním v ruke, neskôr s využitím hrnčiarskeho kruhu alebo tvarovaním pomocou foriem. Hrnčiarske výrobky sa vyznačujú charakteristickou hrubozrnnou, pórovitou štruktúrou črepu. Osobitným odvetvím keramickej výroby je džbánkarstvo. S hrnčiarskou výrobou súviselo aj kachliarstvo. Repertoár hrnčiarskych výrobkov odrážal život aviac

Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Spočiatku to bola len neveľká spevácka skupina, ktorá absolvovala svoje prvé úspešné vystúpenie 1. mája 1953 v Dubnici nad Váhom. Postupne sa začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku a do súčasnej podoby sa súbor sformoval v roku 1967. FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi rýchloviac

Súbor založil v roku 1971 spisovateľ a osvetový pracovník Milan Húževka (+2017) so svojimi priateľmi pod DK ROH v Púchove. Dvadsať rokov bola vedúcou a choreografkou Eva Kukučková (1985-2006). V rokoch 2006-2012 bola jeho umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Žaneta Littová. Od roku 2012 do r. 2018 viedol ako vedúciviac

Folklórny súbor Lipka Pardubice si kladie za cieľ uchovávať a obnovovať ľudové tradície a zvyky, súčasne sa ale snaží prezentovať folklór tak, aby bol prístupný a pútavý pre široké publikum. Repertoár súboru tak tvoria ako východočeské tance vo svojej základnej podobe, tak aj štylizované a scénické pásma. Autormi choreografií, vviac

Modrotlač je technika farbenia látkového materiálu, vyrábaného v minulosti z ľanového a konopného plátna, v súčasnosti aj z iných materiálov (napr. bavlna). Vzor tlačený na látku pomocou takzvanej rezervy – zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste vzoru – ostáva po farbení látky modrou farbou z indiga viditeľný (väčšinou v pôvodnej farbe plátna – bielej farbe). Hlavným predpokladom výrobyviac

Prinášame vám videoreportaž z Dňa kroja 2021, ktorý sa konal dňa 10.9.2021 na námestí, v školách, škôlkach a ďalších sninských inštitúciách. Sme veľmi radi, že sa do tejto folklórnej tradície každoročne zapája stále viac a viac Sninčanov.viac