Folklórny súbor Partizán bol založený v roku 1958 skupinou mladých nadšencov a obdivovateľov ľudového umenia, ktorí sa rozhodli mať spoločné záujmy a zachovať tradície predkov. Pomenovanie súboru, ktoré sa mu dostalo pri jeho prvej prezentácii, zvýrazňuje spojenie tradícií minulosti s históriou Slovenského národného povstania, v blízkosti centra, ktorého súbor pôsobí. Zameriavaviac

Hrnčiarstvo je výroba keramiky (nádob a predmetov) z pálenej hliny, pôvodne modelovaním v ruke, neskôr s využitím hrnčiarskeho kruhu alebo tvarovaním pomocou foriem. Hrnčiarske výrobky sa vyznačujú charakteristickou hrubozrnnou, pórovitou štruktúrou črepu. Osobitným odvetvím keramickej výroby je džbánkarstvo. S hrnčiarskou výrobou súviselo aj kachliarstvo. Repertoár hrnčiarskych výrobkov odrážal život aviac

Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Spočiatku to bola len neveľká spevácka skupina, ktorá absolvovala svoje prvé úspešné vystúpenie 1. mája 1953 v Dubnici nad Váhom. Postupne sa začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku a do súčasnej podoby sa súbor sformoval v roku 1967. FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi rýchloviac

Súbor založil v roku 1971 spisovateľ a osvetový pracovník Milan Húževka (+2017) so svojimi priateľmi pod DK ROH v Púchove. Dvadsať rokov bola vedúcou a choreografkou Eva Kukučková (1985-2006). V rokoch 2006-2012 bola jeho umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Žaneta Littová. Od roku 2012 do r. 2018 viedol ako vedúciviac

Folklórny súbor Lipka Pardubice si kladie za cieľ uchovávať a obnovovať ľudové tradície a zvyky, súčasne sa ale snaží prezentovať folklór tak, aby bol prístupný a pútavý pre široké publikum. Repertoár súboru tak tvoria ako východočeské tance vo svojej základnej podobe, tak aj štylizované a scénické pásma. Autormi choreografií, vviac

Modrotlač je technika farbenia látkového materiálu, vyrábaného v minulosti z ľanového a konopného plátna, v súčasnosti aj z iných materiálov (napr. bavlna). Vzor tlačený na látku pomocou takzvanej rezervy – zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste vzoru – ostáva po farbení látky modrou farbou z indiga viditeľný (väčšinou v pôvodnej farbe plátna – bielej farbe). Hlavným predpokladom výrobyviac

Prinášame vám videoreportaž z Dňa kroja 2021, ktorý sa konal dňa 10.9.2021 na námestí, v školách, škôlkach a ďalších sninských inštitúciách. Sme veľmi radi, že sa do tejto folklórnej tradície každoročne zapája stále viac a viac Sninčanov.viac

Folklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v r. 1949. Vedú ho pedagógovia Gymnázia Ľ. Štúra a jeho členovia sú študenti stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase. Folklórny súbor Trenčan patríviac

Korýtkové husle patria medzi druhy ľudových huslí, ktoré majú vyžľabčenú rezonančnú skrinku, zakrytú samostatnou hornou doskou. Patria k nim 30 – 50 cm dlhé detské dlabané husle z vŕby alebo smreku, s odsadeným krkom. Z Liptova sú to malé úzke oktávky loďkového tvaru z jedného kusa dreva (dĺžka 50 – 55 cm, šírka na oboch koncoch 3viac

Folklórny súbor URPÍN patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Za 64 rokov svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval folklór mnohých oblastí Slovenska. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance zviac