Pletenie ihlicami je spôsob pletenia textilu z jednej, pri vzorovaní prípadne striedavo niekoľkých nití tvorbou očiek pomocou najmenej dvoch ihlíc. Očká sú vzájomne spojené v postupne vytváraných radoch. Preto je možné úplet ťahaním nite a postupným vyťahovaním očiek ľahko a rýchlo rozpliesť. Textil pletený ihlicami môže mať – podľa použitéhoviac

Hrnčiarstvo je výroba keramiky (nádob a predmetov) z pálenej hliny, pôvodne modelovaním v ruke, neskôr s využitím hrnčiarskeho kruhu alebo tvarovaním pomocou foriem. Hrnčiarske výrobky sa vyznačujú charakteristickou hrubozrnnou, pórovitou štruktúrou črepu. Osobitným odvetvím keramickej výroby je džbánkarstvo. S hrnčiarskou výrobou súviselo aj kachliarstvo. Repertoár hrnčiarskych výrobkov odrážal život aviac

Modrotlač je technika farbenia látkového materiálu, vyrábaného v minulosti z ľanového a konopného plátna, v súčasnosti aj z iných materiálov (napr. bavlna). Vzor tlačený na látku pomocou takzvanej rezervy – zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste vzoru – ostáva po farbení látky modrou farbou z indiga viditeľný (väčšinou v pôvodnej farbe plátna – bielej farbe). Hlavným predpokladom výrobyviac

Rezbárske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu. Svedčí o tom veľa uchovaných pamiatok v podobe starých betlehemov či oltárov v kostoloch. Táto forma umenia si vyžaduje nielen šikovné ruky, ale aj umelecké a duchovné cítenie, a má veľmi blízko k sochárstvu či umeleckému stolárstvu. História rezbárstva siaha až do praveku. Zviac

Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu na určitom území, v žiadnom inom štáte. Stovky až tisíce drotárov vytvorili atypickú historickú kulisu dejín malého národa uprostred Európy.Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z r. 1714, kedy sa v súdnych spisoch Bytčianskehoviac

Ľudové remeslá v súčasnosti prežívajú svoj návrat. Svet sa neustále zrýchľuje a ľudia hľadajú pokoj a úľavu práve v tradíciách našich predkov. Viete, aké sú najtradičnejšie ľudové remeslá na Slovensku? Ľudové remeslá u nás väčšinou zahŕňali tradičné spracovanie dostupných materiálov – dreva, kameňa, kovu, hliny, prútia. Hoci dnes stratili svoj praktický význam, sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a veľa ľudí saviac